İLAN

İLAN

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve 24 üncü maddelerinin uygulanmasına Dair Usul ve Esasları belirlendiği sınavın gerçekleşmesi ve ilanı 39. Maddesi gereği Çatalpınar Belediyesinin 16.02.2018 tarihli ve 01 Nolu Tespit Komisyonu Kararı ile Belediye Taşeron Şirket Elemanı Olarak çalışanların işçi kadrosuna geçme şartları taşıyanlardan hak sahipliği elde edilenler 14/03/2018 tarihinde saat 10:00’da Belediye Hizmet Binamızda yalnızca Yazılı sınava tabi tutulacaklardır.
İlan Olunur. 08/03/2018

Ahmet TÜRE
Belediye Başkanı